logo

Aktuálně
Archiv novinek

7. března 2017 • Přestěhovali jsme kanceláře! [více]

akt

Směrnice EURO

Evropské emisní standardy EURO jsou souborem nařízení a požadavků, které stanovují limity pro složení výfukových plynů všech automobilů vyráběných v členských zemích EU.

Cílem je postupné snižování obsahu oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků (HC), oxidu uhelnatého (CO) a pevných částic (PM) v emisích. Platí, že čím vyšší číslo normy, tím přísnější limit pro znečišťující složky a tím čistší výfukové plyny. Norma se vztahuje vždy na nově vyrobená vozidla, registrovaná od data platnosti nařízení dále.

První směrnice s názvem EURO 1 vstoupila v platnost již v roce 1993. Norma EURO 4 přinesla v roce 2005 na trh novou technologii SCR a tím i začátek používání kapaliny AdBlue.

Nyní se schyluje k vstupu platnosti normy EURO 6, a to již 1. ledna 2014. Ve srovnání s předchozí normou EURO 5 vyžaduje snížení emise oxidů dusíku o dalších 77% a emise pevných částic o dalších 66%. Motory s EURO 6 musí kromě toho dodržet emisní limity při každodenním používání minimálně po dobu 7 let nebo dokud nenajedou 700 tisíc kilometrů.

Splnění normy EURO 6 se už bez SCR technologie neobejde.

 
vyrobila Omega Design