Základní informace o AdBlue®

AdBlue® je provozní kapalina pro SCR katalyzátor, kterým je vybaven každý nový naftový motor.

Technologie SCR snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech, čímž umožňuje splnění emisních směrnic pro nákladní automobily EURO 4, 5 a 6 a rovněž směrnic pro zemědělskou a stavební techniku TIER IV Interim/Stage IIIB.

Značka AdBlue® je ve vlastnictví Verband der Automobilindustrie, tj. Svazu automobilového průmyslu, se sídlem v Německu.  Legální výrobu AdBlue mohou provádět pouze licencovaní partneři Verband der Automobilindustrie.

  • norma ISO 22241 vydaná International Standard Organisation (ISO ), tj. Mezinárodní organizací pro normalizaci
  • příručka jakosti AUS 32 vydaná The European Chemical Industry Council (Cefic), tj. Evropskou radou pro chemický průmysl

AdBlue® je čirá zpravidla bezbarvá kapalina, která se skládá z 32,5 % vysoce chemicky čisté syntetické močoviny a 67,5 % demineralizované vody. AdBlue® není nebezpečné pro zdraví člověka ani pro životní prostředí. Nespadá mezi produkty ADR. Podrobnější informace najdete zde.

Stáhněte si bezpečnostní list a specifikaci produktu.

Zásobník nebo zásobní obal s AdBlue® je vždy nutné skladovat na vhodném místě chráněném před znečištěním a vysokými teplotami, mimo přímé slunce. Doporučená skladovací teplota je od 0 do 25 °C. Zásobník musí být vždy těsně uzavřený.

Při teplotách nad 25 °C může docházet k samovolnému tepelnému rozkladu produktu a uvolňování plynného ammoniaku. To vede ke vzniku nepříjemného zápachu (po čpavku), ale též k postupnému úbytku aktivní látky.

AdBlue® tuhne při –11 °C. Po opětovném rozmrznutí jej lze bez omezení používat. Pro zabezpečení plynulosti při čerpání AdBlue® do nádrže automobilů je vhodné jej skladovat v prostorách, kde teplota neklesá pod 0 °C.

Při každé manipulaci s AdBlue® je nutné dodržovat maximální čistotu. Jediný správný způsob výdeje AdBlue® je pomocí originálního čistého nepoškozeného výdejního zařízení z originálního obalu nebo zásobníku.

Jakákoliv náhradní nebo improvizovaná řešení mohou vést ke kontaminaci, která mívá za následek poškození SCR zařízení v automobilu a jeho nákladnou opravu.

Doporučujeme používat naše originální výdejní systémy AdBlue®, prohlédněte si naši nabídku, máme řešení pro zákazníka každé velikosti.

TOP